CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG TRỌNG TÍN

Địa chỉ : 103B Đường 5 mới, Phường Hùng Vương - Q. Hồng Bàng- Tp Hải Phòng
Điện thoại : 0313.610.945- 0915.349.180- 0915.349.170- 0972.888.520
Email : phutungtrongtin@gmail.com
Website : www.trongtinjsc.com

TRONG TIN JOINT STOCK COMPANY 

103B 5 Road - Hong Bang - Hai Phong - Vietnam
Phone:0313.610.945- 0915.349.180- 0915.349.170- 0972.888.520
Email :phutungtrongtin@gmail.com 
Website : www.trongtinjsc.com